Bilant la final de proiect: “Guvernanță participativă prin implicarea societății civile în protecția naturii din România”

Proiectul “Guvernanță participativă prin implicarea societății civile în protecția naturii din România”, a fost implementat de Federația Coaliția Natura 2000 România în parteneriat cu Asociația Pro Democrația Club Brașov, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, în perioada martie 2021 – martie 2024.

20 din cele mai importante organizații de mediu din România, unite sub umbrela Coaliției Natura 2000, au lucrat umăr la umăr timp de 3 ani ca România să nu mai aibă arii protejate doar ”pe hârtie” și ca resursele naturale să fie gestionate durabil. Experții din cadrul Coaliției au contribuit constant la îmbunătățirea politicilor publice de mediu, cu impact în următoarele sfere de interes: arii protejate și conservarea biodiversității, codul silvic, conflicte om – animale sălbatice, vânătoare, energie regenerabilă, proiecte mari de infrastructură, agricultură, educație și dezvoltare durabilă. În cadrul proiectului s-au transmis sute de adrese, petiții, recomandări și scrisori, s-au inițiat grupuri de lucru cu actorii principali, am înaintat zeci de propuneri legislative și am reacționat la orice tentativă de abuz asupra naturii și a resurselor viitorului nostru. Nu în ultimul rând, Coaliția Natura 2000 a avut în permanență în vedere nevoile de dezvoltare ale comunităților, lucrând la mai multe măsuri care asigură echitate prin plăți compensatorii și alte măsuri, ce vin în sprijinul celor care sunt afectați de restricțiile de mediu.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

SCOPUL PROIECTULUI:

Scopul proiectului a fost să îmbunătățească politicile publice și legislația de mediu prin acțiuni de watchdog, advocacy și prin valorificarea opiniilor tehnice ale experților din cadrul Coaliției. Ne-am propus să creștem gradul de implicare a societății civile pentru a îndrepta erorile, defectele, inadvertențele și deficiențele din legislația de mediu și pentru a contribui la un sistem de guvernanță al ariilor protejate eficient, eficace, delegat și participativ.

CONTEXTUL PROIECTULUI:

În 2018 s-a produs o schimbare radicală, Guvernul îndepărtând de la managementul ariilor protejate organizațiile private care și-au asumat pe termen lung administrarea anumitor situri. Astfel, s-au diminuat atât oportunitățile de exercitare și perfecționare a unor abordări participative cât și șansele ca ariile protejate rămase neadministrate să fie totuși gestionate. Nu în ultimul rând, s-a inhibat aportul complex de resurse și expertiză de care dispun diferiții actori sociali, România ajungând să administreze arii protejate aproape în totalitate doar “pe hârtie”. Deși în perioada 2018  -2024 s-a observat prezența pe agenda publică și în mass media a problematicii protecției mediului, subiectul nu a prezentat o prioritate nici pentru factorii decizionali și nici pentru publicul larg. Dată fiind capacitatea scăzută a statului de a gestiona ariile naturale protejate, este esențială implicarea ONG-urilor și a societății civile.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

 • Facilitarea modificării participative a legislației privind ariile protejate, în vederea îmbunătățirii politicilor publice și a sistemului de guvernanță al acestora.
 • Stimularea implicării civice în domeniul protecției mediului, prin activități de watchdog și prin derularea unei campanii de advocacy.

ACȚIUNI ȘI REALIZĂRI:

 • Campanie națională de advocacy pentru îmbunătățirea sistemului de guvernanță al ariilor protejate, în care au fost implicate organizațiile de experți din cadrul Coaliției, alte organizații ale societății civile dar și instituții publice. În cadrul campaniei, s-au realizat următoarele:
  • Participare la peste 50 întâlniri de lucru și dezbateri publice, cu instituții publice și actori ai societății civile.
  • Participare constantă la grupurile de lucru organizate de Ministerul Mediului pentru îmbunătățirea OUG 57/ 2007 privind Ariile și Speciile Protejate.
  • Propuneri de modificări legislative pentru a îmbunătăți aspecte precum: managementul delegat și participativ, digitalizare și transparență, evaluarea eficienței și eficacității managementului ariilor protejate, intărirea instrumentelor de conservare și protecție, facilitarea procesului pentru a atinge țintele asumate de 30% din suprafața terestră și marină regim de protecție, din care 10% protecție strictă, prevenirea contravențiilor și infracțiunilor, îmbunătățirea sistemului de zonare al ariilor protejate etc.
  • Monitorizare constantă a activității autorităților în domeniul ariilor naturale protejate – trimiterea a peste 100 de solicitări de informații publice către autorități
  • Acțiuni specifice și poziții tehnice (scrisori deschise, petiții, adrese, intervenții în justiție) pe diverse teme cu potențial impact negativ asupra mediului și ariilor protejate: acte normative privind cote de vânătoare (urs, turturică, cocoș munte și alte specii), prevenție și intervenție urs, proiecte controversate de infrastructură (hidrocentrale și noul Regulament European Repower EU – ex. cazurile: Jiu, Răstolița, parcuri eoliene și fotovoltaice – ex. cazurile Grindul Chituc, Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, dezvoltări imobiliare în zone protejate).
  • Realizarea de materiale media și informative, podcasturi, documentare.
  • Poziții referitoare la proiecte, acte normative sau proiecte de acte normative privind: codul silvic, evaluare adecvată, strategie de biodiversitate
  • Elaborarea Strategiei și a Planului de advocacy pentru 5 ani.

 

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

 

Despre Federația Coaliția Natura 2000 România

Federația Coaliția Natura 2000 România acționează informal din 2003, când 55 de membri, organizații nonguvernamentale din domeniul protecției naturii, s-au reunit pentru a-și consolida puterea de acțiune la nivel național și local, și pentru a contribui la desemnarea siturilor Natura 2000 în România. Din 2013, Federația are personalitate juridică și peste 20 membri înregistrați oficial. Printr-un parteneriat al organizațiilor nonguvernamentale, ce oferă reprezentativitate și forță la nivel național, Federația acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității, implementarea rețelei Natura 2000 în România.

Direcțiile principale de acțiune ale Federației sunt:

-implicarea activă în procesul de identificare a siturilor nominalizate pentru încadrare în cadrul rețelei Natura 2000 și oferirea de sprijin entităților ce asigură managementul acestor zone;

-desfășurarea unor activități de advocacy și watchdog

-facilitarea activităților de conștientizare și participare publică asociate implementării Natura 2000;

-întărirea capacitații ONG-urilor de mediu de a se implica în mod activ în protecția naturi.

www.natura2000.ro

 

Despre Asociația Pro Democrația club Brașov

Asociația Pro Democrația (APD) este o organizație neguvernamentală, non-profit și nepartizană. Fondat în 1990, Clubul APD Braşov este cel mai vechi club din cele 25 de filiale ale Asociaţiei Pro Democraţia. De altfel,  având ca punct de plecare  Grupul pentru Comunicare si Dialog Social – OPINIA, Asociatia Pro Democraţia a fost fondată la Braşov. Ulterior ,Consiliul de Conducere al APD a fost mutat în 1997 la Bucureşti din raţiuni practice, iar acum, Centrul National de Coordonare este la Bucuresti. Printre membrii clubului se numără şi primii doi preşedinţi ai APD, dar și actualul președinte al APD. Misiunea Asociatiei Pro Democrația este de a întări democrația la nivel național și internațional prin stimularea participării civice. Domeniile de interes ale Asociației Pro Democrația sunt: îmbunătățirea relatiei intre alegatori si alesi, corectitudinea procesului electoral, educatia civică, participarea cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor publice, transparența instituțiilor publice și controlul societății civile asupra acestora, respectarea drepturilor omului.

You may also like...